top of page

Natur & hästunderstödd 

terapi,

välbefinnande i det gröna.

Vårt mål är ökat välmående samt bättre kroppskännedom, självförståelse och självförtroende.

Om oss

Benedicte Cappelen

Verksamhetsansvarig

Ridning och passionen till hästar har gått som en röd tråd genom livet. Utbldningen till leg. sjukgymnast kompletterades med en internationell utbildning till Ridterapeut (Hippotherapie K) i Schweiz i slutet av 80-talet. Benedicte arbetar som barn- och ungdomssjukgymnast på Läkargårdens sjukgymnastik (www.barnsjukgymnasten.com)

Vår gård deltog 2011-2013 i Region Skånes forskningsprojekt NUR naturunderstödd rehabilitering och erbjuder NUR-naturunderstödd rehabilitering på gården.

IMG_9765.JPG
About
01.

Region Skåne erbjuder personer med stressrelaterad psykisk ohälsa möjlighet till rehabilitering i landsbygdsmiljö med målet förbättrad hälsa och funktion som ett led i återgång i arbete. Rehabiliteringen riktar sig till sjukskrivna patienter och är ett komplement till den medicinska vården.

02.

Hästunderstödd terapi används som habilitering och rehabilitering för personer med fysisk funktionsnedsättning och syftar till förbättrad balans, muskulatur och koordination. Insatsen används även som tilläggsterapi inom psykosocial behandling och psykoterapi vid psykisk ohälsa. Syftet är då ökat välmående samt bättre kroppskännedom, självförståelse och självförtroende.

03.

Vi bedriver i en liten kvalitets Islandshäst avel.

På gården föds 2-3 föl årligen. Hästarna växer upp i flock med tillgång till stora ytor. 

Vårt avelsmål är positiva hästar med bra exteriör. Vi önskar att hästarna skall ha lätta, smidiga rörelser.

Vi avlar främst 5-gångshästar.

services
bottom of page