top of page

Våra tjänster

01.

(Hästunderstödd terapi, ridterapi)

I Sverige har ridning som fritidsaktivitet och rehabilitering för personer med funktionshinder funnits sedan slutet av 1950-talet. Andra namn på metoden är Ridterapi och Equine Assisted Therapy (EAT).

 

Målgrupp

Barn och vuxna med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning samt ungdomar med beteendeproblem eller psykisk ohälsa.

 

Syfte

Hästunderstödd terapi används som habilitering och rehabilitering för personer med fysisk funktionsnedsättning och syftar till förbättrad balans, muskulatur och koordination.

Insatsen används även som tilläggsterapi inom psykosocial behandling och psykoterapi vid psykisk ohälsa. Syftet är då ökat välmående samt bättre kroppskännedom, självförståelse och självförtroende.

 

Innehåll och genomförande

Hästunderstödd terapi används i såväl etablerad vård som i verksamheter som enbart erbjuder fritidsridning och hälsovård. Insatsen består av ryttarträning och övningar på hästryggen, samt skötsel och omsorg om hästar.

 

Omfattning och intensitet

Varierar med målgrupp och verksamheternas mål och innehåll.

Läs mer om HUT på socialstyrelsens hemsida som även står för texten ovan om vad HUT är. 

 

Se även på Bråddareds Häst för hälsa och välbefinnande.

häst.JPG
02.

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd (NUR)

Region Skåne erbjuder personer med stressrelaterad psykisk ohälsa möjlighet till rehabilitering i landsbygdsmiljö med målet förbättrad hälsa och funktion som ett led i återgång i arbete. Rehabiliteringen riktar sig till sjukskrivna patienter och är ett komplement till den medicinska vården. 

Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd baseras på forskning på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp. I nuläget har Region Skåne avtal med åtta landsbygdsföretag, med verksamhet kring natur och djur, för naturunderstödd rehabilitering.

Remittera till naturunderstödd rehabilitering

Alla vårdcentraler och psykiatrimottagningar inom Region Skåne har, efter anmälan, möjlighet att erbjuda sina patienter naturunderstödd rehabilitering som ett komplement till den medicinska behandlingen. Patienterna deltar, kravlöst och alltefter ork och förmåga, i det dagliga arbetet på gården.

Patientens läkare har det medicinska ansvaret för patienten under hela rehabiliteringsperioden på NUR-gården. Vårdenhetens koordinator för NUR har ansvar för registrering och uppföljning samt sköter kontakterna med gården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen/arbetsgivare.

Läs mer om NUR och hur du anmäler dig via Regions Skånes hemsida .

03.

Sveahestar

Här finns Islandshästar, hundar, katter och höns. Där finns många naturliga möjligheter att få uppleva stillhet, vacker natur och att delta i gårdens aktiviteter efter förmåga. Vårt mål är att deltagaren skall finna sig själv, varva ner, stimulera sina sinnen i vaken vila, att iaktta vad som händer och sker och med tiden medverka aktivt i gårdens olika sysslor. Sysslorna varierar alltefter väder och vind.

 

Vistelse
Deltagaren får efter förmåga och vilja medverka i det dagliga arbetet på gården, njuta av naturen och djuren utan krav. Perioden varar i 8 veckor, 3 dagar/vecka, 4 h per dag. Vi bedriver ingen specifik terapi. Det är naturen och djuren som erbjuder den läkande kraften!

Hur går det till
På de anslutna vårdenheterna utformas en remiss tillsammans med deltagaren vilken skickas till oss. Det kostar ingenting att delta och det belastar inte vårdenhetens budget. Verksamheten följs regelbundet upp av Region Skåne och det innebär att man på sin vårdenhet också får fylla i formulär före, under och efter för att utvärdera resultatet.

Välkommen till oss på SVEAHESTAR!


Ring eller maila oss gärna så berättar vi mer!

Telefon: 0738 42 71 49 alternativt email: info@sveahestar.se

IMG_9768.jpeg
04.

Vi bedriver i en liten kvalitets avel.

På gården föds 2-3 föl årligen. Hästarna växer upp i flock med tillgång till stora ytor. 

Vårt avelsmål är positiva hästar med bra exteriör. Vi önskar att hästarna skall ha lätta, smidiga rörelser.

bottom of page